Ile wynosi podatek od reklamy? Ile wynosi podatek od powierzchni reklamowych?

Kampania reklamowa KORONA przy autostradzie

Podatek reklamowy to opłata, wprowadzona jest przez radę gminy, którą płaci się od umieszczonych tablic lub urządzeń reklamowych. Jest ona pobierana w tych rejonach, w których obowiązują uchwalone przez radę gminy zasady i warunki dotyczące sytuowania tablic reklamowych obiektów małej architektury i urządzeń reklamowych. Ile wynosi podatek od reklamy i kiedy należy go płacić? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.

Jakie reklamy podlegają opodatkowaniu?

Tablica reklamowa jest przedmiotem, służącym ekspozycji reklamy z uwzględnieniem jego elementów konstrukcyjnych i zamocowań, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy. Zaliczają się do tego banery, reklamy umieszczane na rusztowaniach czy na oknach budynków.

Opodatkowaniu od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Konieczne jest więc określenie, czy nośnik reklamowy stanowi budowlę, czy tymczasowy obiekt budowlany. Nośnik reklamowy stanowi budowlę, jeśli jest stale związany z gruntem lub związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej. W takiej sytuacji podlega on podatkiem od nieruchomości.

Oprócz tego, czy billboard wielkoformatowy połączony jest z gruntem, o opodatkowaniu decyduje również konstrukcja budowlano-techniczna, która określa, czy dana tablica jest budowlą. Niektóre tablice, bez względu na ich połączenie z gruntem, zaliczają się do budowli podlegającej opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, ponieważ nawet jeśli reklama może zostać zdemontowana i przeniesiona w inne miejsce, to tworzy techniczno-użytkową całość, która już zalicza się do budowli.

Kto płaci opłatę reklamową?

Opłata reklamowa konieczna jest do zapłaty dla:

  • posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wykluczeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,
  • użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,
  • posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego oraz jeżeli posiadanie jest bez tytułu prawnego .

A co w przypadku, gdy tablica reklamowa jest umieszczona na obiekcie budowlanym lub nieruchomości, która jest współwłasnością co najmniej dwóch osób? W takim przypadku współwłaściciele ponoszą tą samą odpowiedzialność za opłatę reklamową. Biuro podatkowe Warszawa chętnie udzieli Ci dodatkowych informacji na temat podatków.

Ile wynosi opłata reklamowa?

Posiadając konstrukcje reklamowe na własnej działce, konieczne jest opłacenie podatku od nieruchomości. Opłaca go właściciel działki, nawet w przypadku, gdy sama reklama jest własnością kogoś innego. Wysokość podatku jest obliczana przez gminę, to znaczy, że w każdym regionie będą inne stawki. Na pewno nie są to bardzo wysokie koszty, jednak trzeba się z nimi liczyć. 

Opłata reklamowa składa się z części stałej i zmiennej. Obwieszczenie Ministra Finansów z 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic i opłat lokalnych na rok 2024 zawiera stawki maksymalne dla opłaty reklamowej na 2024 rok:

  • maksymalna stawka części stałej wynosi 3,62 zł dziennie,
  • maksymalna stawka części zmiennej wynosi 0,33 zł od 1m2 pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego.

Kiedy opłata reklamowa nie jest pobierana?

Opłata reklamowa nie jest pobierana w przypadku, gdy tablice lub urządzenia reklamowe:

  • nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie,
  • stanowią szyld, o ile jest on zgodny z zasadami i warunkami sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
  • stanowią realizację obowiązku nałożonego prawem,
  • służą wyłącznie do upowszechnienia informacji (trwale upamiętniającej osoby, wydarzenia lub instytucje o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych związków wyznaniowych, jeżeli tablica lub urządzenie reklamowe znajdują się na terenach wykorzystywanych jako miejsca kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy).
Podoba Ci się nasz content? Podziel się nim!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp