Jak przebiega montaż i demontaż konstrukcji reklamowej?

Jak przebiega montaż i demontaż konstrukcji reklamowej?

Montaż i demontaż konstrukcji reklamowej to kluczowe etapy w procesie wprowadzania nowej reklamy lub aktualizacji istniejącej. Precyzyjne i bezpieczne wykonanie tych działań jest niezbędne zarówno dla skuteczności kampanii reklamowej, jak i zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz otoczenia. Oto jak przebiega montaż konstrukcji reklamowej i demontaż konstrukcji reklamowej, krok po kroku.

Jakie są etapy montażu konstrukcji reklamowej?

Montaż konstrukcji reklamowej zazwyczaj obejmuje kilka etapów, z których każdy jest istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności reklamy.

Po pierwsze, ważne jest odpowiednie przygotowanie terenu. Może to obejmować na przykład czyszczenie terenu, czy wyrównywanie gruntów. Jeśli reklama przy autostradzie wymaga fundamentów, należy je najpierw zainstalować. Wiąże się to z wykopaniem dołów, umieszczeniem w nich fundamentów, wzmocnieniem ich betonem i pozostawieniem do utwardzenia.

Gdy fundamenty są gotowe, można przystąpić do montażu właściwej konstrukcji reklamowej. Elementy konstrukcji są zazwyczaj prefabrykowane, co ułatwia ich montaż na miejscu. 

Jeśli wszystkie etapy montażu konstrukcji zostaną wykonane, konieczne jest dokładne przetestowanie konstrukcji, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie. W niektórych przypadkach konieczne jest oczekiwanie na zatwierdzenie montażu przez odpowiednie władze, takie jak lokalne urzędy czy zarządcy terenu. Warto również sporządzić dokumentację dotyczącą montażu, w tym wszelkie niezbędne zezwolenia i certyfikaty zgodności.

Jaki sprzęt jest potrzebny do montażu i demontażu konstrukcji reklamowej?

Sposób montażu konstrukcji reklamowej zależy od wielu czynników, takich jak: typ konstrukcji, jej rozmiar, lokalizacja, czy środowisko, w którym będzie umieszczona. Niemniej jednak, istnieją pewne  uniwersalne narzędzia, które mogą okazać się niezbędne. Oto one:

  • narzędzia ręczne – klucze, młotki, wkrętaki, śrubokręty, szczotki do czyszczenia;
  • narzędzia elektryczne – wiertarki, wkrętarki, pilarki, spawarki, elektronarzędzia do cięcia metalu lub drewna;
  • sprzęt transportowy – dźwigi, wózki, platformy, podnośniki, przyczepy, samochody dostawcze;
  • materiały budowlane – metalowe profile, blachy, kształtowniki, śruby, nakrętki, kotwy, kable, łańcuchy, elementy mocujące, kleje, farby;
  • środki ochrony osobistej – kaski, rękawice, okulary ochronne, buty zabezpieczające;
  • projekt i instrukcja – schematy montażu, plany konstrukcyjne uzyskane od projektanta billboardu;
  • sprzęt pomiarowy – taśmy miernicze, poziomice;
  • sprzęt do czyszczenia i konserwacji – myjki wysokociśnieniowe, szczotki, środki czyszczące;
  • materiały pomocnicze – rusztowania, drabiny, schody, podesty.

Jak przebiega demontaż konstrukcji reklamowej?

Przed rozpoczęciem demontażu konstrukcji reklamowej, należy zawsze przeprowadzić ocenę ryzyka, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla osób i otoczenia. Przygotowanie planu demontażu obejmuje ustalenie kolejności działań oraz niezbędnych narzędzi i sprzętu. W przypadku konstrukcji reklamowej zasilanej elektrycznie konieczne jest wcześniejsze odłączenie zasilania.

Prace rozpoczyna się od demontażu poszczególnych części konstrukcji reklamowej, takich jak pojedyncze panele i ramy. Główna konstrukcja reklamowa jest następnie demontowana zgodnie z ustalonym planem, zwykle za pomocą odpowiedniego sprzętu, takiego jak podnośniki i dźwigi. 

Billboard reklamowy po demontażu należy oczyścić teren z pozostałości po konstrukcji, takich jak elementy metalowe, czy śruby. Usunięte elementy mogą być transportowane do miejsca przechowywania lub poddane recyklingowi lub utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podoba Ci się nasz content? Podziel się nim!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp